Projekt "ODBUDOWA UKRAINY"

Nasza oferta skierowana do przedsiębiorstw deklarujących chęć uczestnictwa w powojennej odbudowie Ukrainy.

Proponujemy pomoc w:

- rejestracji oferty firmy na rządowych stronach internetowych zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie,

- promocji usług i towarów na terenie Ukrainy,

- bieżącej obsłudze formalno-prawnej dla polskich firm współpracujących z kontrahentami ukraińskimi,

- organizacji zaplecza logistycznego na miejscu w przypadku długotrwałej realizacji usług lub robót na terenie Ukrainy,

- w wielu innych sprawach dotyczących uczestnictwa polskich firm w projekcie "Odbudowa Ukrainy" i współpracy z podmiotami z Ukrainy.

 

O projekcie "Odbudowa Ukrainy":

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała liczne straty zarówno wśród ludności, jak i w gospodarce. Aktualnie szacuje się, że na odbudowę zniszczonego wojną kraju potrzebne będzie minimum 900 mld dolarów. Największe straty notowane są w obszarach przemysłu, infrastruktury i biznesu. Przed Ukrainą długi i kosztowny okres odbudowy, w którym z pewnością będzie potrzebować wsparcia. Dlatego też władze Ukrainy i społeczność międzynarodowa rozpoczęły już debatę na temat przyszłej odbudowy kraju. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu również już teraz myśli o możliwościach udziału polskich przedsiębiorców w powojennej odbudowie Ukrainy i zaprasza ich do współpracy z biznesem na rzecz przygotowań do niej.

Planowana jest odbudowa Ukrainy jako państwa nowoczesnego, ekologicznego, zaawansowanego technologicznie i zintegrowanego z Europą. Ukraina deklaruje chęć szybkiej odbudowy kraju. W związku z wybraniem przez Ukrainę „europejskiej ścieżki”, proces odbudowy powinien być połączony z reformami. Przybliżą one gospodarkę ukraińską do standardów unijnych w zakresie np. polityki klimatycznej, cyfryzacji oraz przestrzegania zasad prawa, w tym tych dotyczących walki z korupcją i dobrego zarządzania. Należy jednak pamiętać, że proces odbudowy Ukrainy będzie odbywać się nie tylko w wymiarze fizycznym i infrastruktury, ale też administracyjnym, regulacyjnym i gospodarczym.

Kluczem do realizacji planu odbudowy jest zapewnienie odpowiedniego finansowania. Ze względu na braki finansowe w budżecie Ukrainy spowodowane załamaniem wpływów z podatków, eksportu i innych dochodów, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście podstawowych wydatków, w tym na obronę, pomoc finansowa jest niezbędna. Takie programy finansowania są przygotowywane przez Unię Europejską, międzynarodowe instytucje finansowe i partnerów zagranicznych. Wszystkie działania muszą być realizowane w porozumieniu z władzami ukraińskimi, w poczuciu odpowiedzialności Ukrainy za proces i wspólne decydowanie o kierunkach i priorytetach odbudowy.

Sytuacja w Ukrainie monitorowana jest na bieżąco, pod kątem możliwości udziału i zaangażowania polskich firm w potencjalne projekty. Przypatrujemy się procesom planów odbudowy Ukrainy przygotowywanych zarówno przez władze ukraińskie jak i instytucje międzynarodowe czy też zagraniczne środowisko biznesowe. Badamy możliwości zaangażowania polskich podmiotów w proces odbudowy w jak najszerszym zakresie.

Zapraszamy do współpracy.

 

facebook_page_plugin
EB Messenger Chat