Zakres usług

Obszary działalności Biura:

 • Porady prawne w siedzibie naszej firmy oraz przez telefon, Skype i e-mail,
 • Pisma urzędowe, podania i wnioski (do ZUS, Urzędu Skarbowego, Służby Więziennej, prokuratury instytucji prywatnych i państwowych),
 • Odwołania od decyzji administracyjnych, upomnień (np. upomnienie z Poczty Polskiej w sprawie zaległości z abonamentu RTV), wyroków, nakazów zapłaty,
 • Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • Windykacja należności,
 • Pisma procesowe/sądowe (pozew o rozwód, alimenty, odszkodowanie, odpowiedź na pozew, apelacja od wyroku),
 • Sporządzanie umów, opinii prawnych i opracowań,
 • Sporządzanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

 Ponadto, zajmujemy się:

 • Tworzeniem CV i listów motywacyjnych,
 • Sporządzaniem wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy,
 • Pisanie tekstów na strony internetowe, broszury informacyjne, sporządzanie ofert handlowych,
 • Usługami doradczymi dla firm (m.in. Prawo zamówień publicznych).

 Istotne informacje dla naszych Klientów:

 •  nie reprezentujemy Klientów przed sądem. W większości spraw nie ma konieczności angażowania pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata), co ma znaczący wpływ na cenę usług.
facebook_page_plugin
EB Messenger Chat