Jak napisać pismo urzedowe ?

Jak napisać wniosek lub pismo urzędowe ?

Uniwersalne porady 

W każdym piśmie zawarte są inne informacje i w związku z tym każde wygląda inaczej, jednak istnieje kilka uniwersalnych wskazówek, do których należy się zastosować podczas pisania pism urzędowych.

1. Na początku należy zwrócić uwagę na materiał, którego będziemy używali. Musi to być czysty i niepognieciony arkusz formatu A4. Wykluczone jest korzystanie z kartek z obszarpanymi brzegami, np. wyrwanych z zeszytu czy notesu. Równie ważne są względy formalne i odpowiednie rozmieszczenie treści. Przystępując do napisania pisma należy zastosować się do poniższych wskazówek:

  • W lewym górnym rogu powinny znaleźć się dokładne dane wnioskodawcy
  • W prawym górnym rogu należy zapisać miejsce oraz datę złożenia pisma
  • Pod nimi (z prawej) umieścić dane adresata pisma
  • Pod powyższymi danymi, na środku, znajduje się miejsce przeznaczone na tytuł pisma (np. "Podanie", "Wniosek", "Prośba"). Należy zapisać go drukowanymi literami

2. Unikajmy w piśmie stwierdzeń takich jak: "Zwracam się z uprzejmą prośbą", "uprzejmie proszę" itd. Zwroty te nie są stosowane w obrocie formalnym.

3. W treści pisma konieczne jest uwzględnienie powodu, dla którego zostało ono napisane oraz odpowiedniej argumentacji/uzasadnienia. Korzystając z gotowych wzorów dokumentów, należy pamiętać, aby dokładnie je przeczytać i uzupełnić w taki sposób, aby nie zostały w nim błędne dane lub argumenty, z których nie będziemy korzystali w naszym dokumencie. Jeśli pismo skierowane jest do sądu, należy pamiętać aby podać podstawę prawną czynności procesowej, którą wykonujemy. Trzeba pamiętać również, aby przepisy przez nas przytaczane były aktualne i odnosiły się do zagadnień, które poruszamy.

4. W celu uniknięcia pomyłki w przytaczanych przepisach prawnych, winno się korzystać z rzetelnych źródeł informacji takich jak np. Internetowy System Aktów Prawnych, który można znaleźć na stronach internetowych Sejmu RP. Dzięki temu mamy zapewnienie, że otrzymamy aktualne przepisy i jednocześnie nie zostaniemy wprowadzeni w błąd, który może mieć poważne konsekwencje.Stosując się do tych zaleceń nasze pismo urzędowe na pewno będzie poprawnie napisane

5. Należy również pamiętać, iż gotowe dokumenty pism urzędowych, które można znaleźć w Internecie, niezwykle często sporządzane są przez osoby nieprzygotowane, niemające wykształcenia prawniczego lub takie, którym brakuje doświadczenia. Podkreślić trzeba, że korzystanie z gotowych dokumentów niewiadomego pochodzenia może okazać się bardzo  kosztowne.

6. W korespondencji z sądami lub instytucjami administracji publicznej, bardzo często wskazywane są terminy, do których należy się stosować. Najczęściej występują dwa terminy: 7 i 14 dniowe. Pamiętać należy, że terminy te zazwyczaj są zawite, czyli charakteryzujące się dużym rygorem prawnym, dlatego też niezwykle ważne jest, aby ich dotrzymywać. Wyznaczony termin liczymy od dnia następnego po odebraniu z poczty dokumenty. Np. na pismo z 7-dniowym terminem na odpowiedź, wysłane przez sąd i otrzymane przez nas w środę 5 listopada, trzeba odpowiedzieć do środy 12 listopada. Termin zostanie uznany za dotrzymany, jeśli do ostatniego dnia wyznaczonego terminu, złożymy pismo w sądzie lub wyślemy je za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7. Pismo należy własnoręcznie podpisać.

Skorzystaj z darmowych wzorów dokumentów!

Jeśli pomimo powyższych porad, chciałbyś zlecić nam sporządzenie pisma - kliknij https://pismo-urzedowe.pl/zamow-pismo 

Masz wątpliwości ? Napisz do nas

 

 

 

facebook_page_plugin
EB Messenger Chat