Pozostałe

Sporządzanie:

- pism o podwyżkę wynagrodzenia do pracodawcy;

- korespondencji prywatnej - listy, przemówienia, oświadczenia, komunikaty;

- CV oraz listów motywacyjnych;

- wezwań, podań, korespondencji biurowej, tekstów reklamowych, na stronę internetową itd.

Ponadto pomożemy w:

- odzyskaniu należności - pozew o zapłatę, wezwanie do zapłaty;

- odzyskaniu odszkodowania (np. od zarządcy drogi publicznej, ubezpieczyciela),

- zawarciu ugody z bankiem, wierzycielem;

- inne sprawach z zakresu prawa.

Usługi szkoleniowe w zakresie pisania pism urzędowych, korespondencji biurowej - np. dla pracowników biurowych sektora prywatnego i publicznego.

Usługi doradcze dla małych przedsiębiorstw, w zakresie:

- zamówień publicznych, świadcząc usługi doradcze dla wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia. Doradzamy przy tworzeniu poprawnie sporządzonej oferty, zgodnej z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także szacowaniu wartości zamówienia oraz przeprowadzaniu czynności określonych ustawą;
- organizacji struktur firmy – tworzymy akty prawa wewnętrznego: regulamin organizacyjny, regulamin pracy, zarządzenia Dyrektora/Prezesa,
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej dotyczącej przypadków łamania prawa, wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki oraz proponowania sposobów ich naprawiania;

- RODO.

 

 

facebook_page_plugin
EB Messenger Chat