UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to postępowanie przed sądem skierowane wyłącznie do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencką może zostać ogłoszona przez osobę, która jest niewypłacalna. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie z całego lub części zadłużenia, których konsument (osoba prywatna) nie jest w stanie spłacić (np. wysokość odsetek od zadłużenia jest wyższa niż wpłacane przez dłużnika kwoty).

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona również wobec osoby, która doprowadziła do zadłużenia w sposób umyślny. Należy jednak pamiętać, że sąd może potraktować takiego dłużnika w inny sposób, niż osobę, której zadłużenie powstało bez jego winy, np. w przypadku choroby czy utraty pracy.

Należy także pamiętać, że upadłość dotyczy jedynie długów, które powstały w przeszłości, przed ogłoszeniem upadłości.

Jeśli zatem masz długi, których nie jesteś w stanie spłacić, nie prowadzisz działalności gospodarczej, skorzystaj z naszej pomocy i złóż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie ma wymogu posiadania jakiekolwiek majątku!

Skontaktuj się z naszym Biurem. Twoją sprawę poddamy szczegółowej analizie, a następnie kompleksowo przygotujemy wniosek i niezbędne dokumenty.

Upadłość konsumencka pozwoli Ci zacząć nowe życie!