Rozwód kościelny

Sporządzamy dla naszych Klientów skargę powodową rozpoczynającą proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (rozwód kościelny). Należy ją złożyć w Sądzie Kościelnym.

Spotkanie z prawnikiem może odbyć się w w naszym Biurze (w centrum Warszawy) lub za pośrednictwem Internetu (Skype, e-mail) BEZ WYCHODZENIA Z DOMU.

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane uzyskaniem stwierdzenia nieważności małżeństwa, powinny złożyć skargę powodową do Trybunału Kościelnego. Po jej wniesieniu rozpoczyna się proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Biorąc pod uwagę skargę powodową a także stanowiska stron wyrażonych w odpowiedziach na wezwanie do zawiązania sporu, Sąd wydaje dekret, w którym ustala przedmiot sporu. Ma to na celu wskazanie, z jakich tytułów przeprowadza się badanie ważności związku małżeńskiego. W następnym etapie dokonuje się przeprowadzenia postępowania dowodowego. W tym czasie zbierany jest materiał stanowiący podstawę do oceny ważności zwartego małżeństwa. Następują wtedy przesłuchania stron a także powołanych świadków. Kiedy wszystkie środki dowodowe zostają wyczerpane, dochodzi do publikacji akt sprawy. W tym czasie strony oraz ich adwokaci mogą zapoznać się z aktami, zanim jeszcze dojdzie do wydania wyroku. Kiedy postępowanie dowodowe zostanie zamknięte, sprawa zostaje przygotowana do wyrokowania i następuje wydanie wyroku. Strona nie zgadzająca się z wydanym wyrkiem może zaapelować do trybunału wyższej instancji. Istotne jest, że w przypadku orzeczenia wyroku pozytywnego (orzekającego nieważność małżeństwa), sprawa zostaje od razu skierowana do trybunału drugiej instancji. W innych sytuacjach strona musi wnieść stosowny wniosek.