Załatw sprawę przez Internet

Trzy kroki do Twojego pisma - bez wychodzenia z domu: 

1. Rozmowa telefoniczna lub kontakt e-mail - ustalenie zagadnień dotyczących sprawy oraz wariantu cenowego.

2. Dokonanie przez Klienta wpłaty ustalonego wynagrodzenia, na podstawie faktury VAT.

3. Sporządzenie dokumentu w ustalonym terminie oraz wysłanie go w formie pliku poprzez e-mail.

Przekonaj się jakie to łatwe i wygodne! 

Zapraszamy również do korzystania z naszego formularza kontaktowego.

Dzięki nam, swoje sprawy przez Internet załatwiło już wielu Klientów z całej Polski, jak również osoby na stałe mieszkające poza granicami RP, np. w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA czy Kanadzie. Kontaktowaliśmy się głównie przez e-mail lub Skype, co zminimalizowało koszty połączeń.

Niejednokrotnie nasze Biuro stanowiło też tzw. pełnomocnika do doręczeń. Jest to instytucja, która ma zastosowanie w sytuacji gdy toczy się sprawa w sądzie lub postępowanie przed organami administracji publicznej, a osoba będąca stroną postępowania (nasz Klient) przebywa poza granicami Polski.

Zapraszamy!

BIURO PRAWNE