http://www.pismo-urzedowe.pl/

Obszary działalności Biura:

- Porady prawne w siedzibie naszej firmy oraz przez telefon, Skype i e-mail,

- Pisma urzędowe, podania i wnioski (do ZUS, Urzędu Skarbowego, Służby Więziennej, prokuratury instytucji prywatnych i państwowych),

- Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

- Windykacja należności,

- Pisma procesowe/sądowe (pozew o rozwód, alimenty, odszkodowanie, odpowiedź na pozew, apelacja od wyroku),

- Sporządzanie umów, opinii prawnych i opracowań,

- Prawo kanoniczne (proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (rozwód kościelny),

- Sporządzanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

 

Ponadto, zajmujemy się:

- Tworzeniem CV i listów motywacyjnych,

- Sporządzaniem wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy,

- Pisanie tekstów na strony internetowe, broszury informacyjne, sporządzanie ofert handlowych,

- Usługami doradczymi dla firm (m.in. Prawo zamówień publicznych).

 

Istotne informacje dla naszych Klientów:

 

- nie reprezentujemy Klientów przed sądem,

- w razie potrzeby reprezentacji w sądzie, współpracujemy z doświadczonymi radcami prawnymi, których możemy polecić.